Corona Ag sneltest IVD hoe werkt dat?

  • Geplaatst op
Corona Ag sneltest IVD hoe werkt dat?

 

COVID-19 Ag rapid test monsterverzameling:

Gebruik het nasofaryngeale wattenstaafje dat in de kit wordt meegeleverd.
1. plaats het wattenstaafje voorzichtig in het neusgat van de patiënt, tot aan het oppervlak van de achterste nasofarynx. Daar wordt onder visuele inspectie de meeste afscheiding gevonden.
2. Strijk langs het oppervlak van de achterste nasofarynx. Roteer het wattenstaafje meerdere keren.
3. Trek het wattenstaafje terug uit de neusholte.

COVID19 Antigeen monster voorbereidingsprocedure

1. Breng de testbuis aan in het werkstation in dit product. Zorg dat de buis stevig staat en de onderkant van het werkstation bereikt.
2. Voeg 0,3 ml (ongeveer 10 druppels) van de extractiebuffer van het monster toe aan de testbuis.
3. Plaats het wattenstaafje in de testbuis waarin de 0,3 ml extractiebuffer zich bevindt.
4. Rol het wattenstaafje tenminste 6 keer met de kop tegen de onderkant en zijkant van de testbuis gedrukt.
5. Laat het wattenstaafje 1 minuut in de testbuis zitten
6. Knijp met de vingers van buitenaf meerdere keren in de buis om het wattenstaafje onder te dompelen. Verwijder het wattenstaafje. De verwijderde oplossing wordt gebruikt als testmonster.
7. Bevestig de druppelaar stevig met fitting op de bovenkant van de testbuis.

Corona antigeen sneltest monster transport en opslag

Doe het nasofaryngeale wattenstaafje niet terug in de oorspronkelijke papieren verpakking.
Voor de beste prestaties dienen nasofaryngeale wattenstaafjes zo snel mogelijk na afname worden getest. Indien onmiddellijk testen niet mogelijk is wordt het, om de beste prestaties te verkrijgen en mogelijke verontreiniging te voorkomen, sterk aanbevolen om het nasofaryngeale wattenstaafje te plaatsen in een schone, ongebruikte plastic buis, gelabeld met patiëntinformatie, waarbij de integriteit van het monster wordt behouden, en dat de buis strak wordt afgesloten op een kamertemperatuur (15-30°C) tot maximaal één uur voorafgaand aan het testen. Zorg dat het wattenstaafje goed in de buis past en de dop strak is dichtgedraaid. Indien de vertraging meer dan 1 uur bedraagt, gooi het monster dan weg. Een nieuw monster dient te worden afgenomen voor testen.

COVID-19 Ag sneltest testprocedure

Laat het testapparaat, testmonster en de buffer op kamertemperatuur komen (15-30°C) alvorens te testen.
1. Verwijder het testapparaat vlak voor de test uit de verzegelde verpakking en leg het plat op een werkbank.
2. Plaats voorzichtig een mondstuk met filter in de testbuis met monster.
3. Keer de testbuis met monster om en voeg 4 druppels (ongeveer 100 μL) aan testoplossing toe door de buis met geëxtraheerde oplossing in het monstervenster te knijpen.
4. Wacht op het verschijnen van de gekleurde band(en). Het resultaat dient binnen 15 minuten te worden afgelezen. Na 20 minuten dient het resultaat niet meer geïnterpreteerd te worden

Ag Corona sneltest interpretatie van resultaten

1. POSITIEF:
De aanwezigheid van twee lijnen, zijnde controlelijn (C) en testlijn (T) binnen het resultaatvenster duidt op een positief resultaat.
2. NEGATIEF:
De aanwezigheid van enkel de controlelijn (C) binnen het resultaatvenster duidt op een negatief resultaat.
3. ONGELDIG:
Als de controlelijn (C) na het uitvoeren van de test niet zichtbaar is in het resultaatvenster, wordt het resultaat als ongeldig beschouwd. Bepaalde oorzaken van ongeldige tests kunnen voortkomen uit het niet juist opvolgen van de instructies of het gevolg zijn van aantasten door verloop van de houdbaarheidsdatum. Het wordt aangeraden de monsters met een nieuwe test opnieuw te testen
LET OP:
1. De intensiteit van kleur in de testlijnregio (T) kan variëren afhankelijk van de concentratie van analyten die zich in het monster bevinden. Daarom dient elke verkleuring in de testlijnregio (T) te worden beschouwd als een positief resultaat. Let erop dat dit slechts een kwalitatieve test betreft, waarmee de concentratie van analyten in het monster niet kan worden bepaald
2. Onvoldoende monstervolume, onjuiste verwerkingsprocedure of verlopen tests zijn de meest waarschijnlijke redenen voor gebreken in de controleband

Antigeen sneltest kwaltieitscontrole

Een procedurele controle is inbegrepen in de test. Een rode lijn die verschijnt in de controlelijnregio (C) is de interne procedurele controle. Dit bevestigt voldoende monstervolume en correcte procedurele techniek. Controlenormen worden niet meegeleverd bij deze test. Wel wordt geadviseerd dat positieve en negatieve controles worden ingewonnen van een lokale bevoegde instantie en worden getest als onderdeel van goede laboratoriumpraktijk, om de testprocedure en testprestaties te controleren en bevestigen.

Beperkingen op Covid-19 Ag sneltests:

1. De etiologie van respiratoire infectie veroorzaakt door micro-organismen anders dan SARS-CoV-2 wordt door deze test niet vastgesteld. De Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) is in staat zowel levensvatbare als niet-levensvatbare SARS-CoV-2 te detecteren. De prestaties van de Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) zijn afhankelijk van de hoeveelheid antigeen en kunnen afwijken van virale cultuurresultaten die op hetzelfde monster worden uitgevoerd.
2. Verzuim in de opvolging van de testprocedure kan testprestaties nadelig beïnvloeden en/of leiden tot ongeldige tests.
3. Als het testresultaat negatief is en klinische symptomen aanhouden, wordt het uitvoeren van verdere tests met andere klinische methoden geadviseerd. Een negatief resultaat biedt geen absolute garantie dat geen SARS-CoV-2-antigeen aanwezig is in het monster, het kan zijn dat de aanwezigheid onder het minimale detectieniveau van de test ligt of dat het monster onjuist is verkregen of getransporteerd.
4. Zoals bij alle diagnostische tests dient een diagnosebevestiging door een arts te geschieden nadat alle klinische en laboratoriumbevindingen zijn geëvalueerd.
5. Positieve testresultaten bieden geen uitsluitsel over mogelijke bijkomstige infecties met andere pathogenen.
6. Positieve testresultaten maken geen onderscheid tussen SARS-CoV en SARS-CoV-2.
7. Negatieve resultaten dienen te worden beschouwd als vermoedelijke uitslagen en dienen, indien voor klinisch management inclusief infectiecontrole, middels erkende moleculaire test te worden bevestigd.

Categorieen